Polityka prywatności www.GosiaBaczynska.com

Prywatność użytkowników

Butik internetowy GosiaBaczynska.com  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, danych niezbędnych do realizacji zamówienia on-line produktów Butiku.

 

Dostęp do serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów i usług oferowanych w Butiku internetowym www.GosiaBaczynska.com, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych elektronicznie na stronach serwisu. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia on-line.

Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów Butiku internetowego GosiaBaczynska.com. W celu świadczenia na rzecz użytkowników serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Butiku możemy zbierać zgody na wysyłanie drogą elektroniczną Newsletter’a Butiku oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz  oferty handlowej  Butiku.


Dane osobowe użytkowników

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Butiku internetowego, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez Butik internetowy  możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Baza danych użytkowników została zgłoszona do rejestru jawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako wydawcy Butiku internetowego nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego Butiku i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia na wyraźne jego żądanie.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów nawigacyjnych: czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji: stan rozwinięcia menu w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie). Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do innych  stron internetowych spoza domeny GosiaBaczynska.com) zapisane informacje są usuwane.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług GosiaBaczynska.com Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach naszego Butiku.

 

Linki  do innych stron internetowych

Serwis GosiaBaczynska.com zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityka prywatności tam ustaloną. ie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe na nasz Butik. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Butiku internetowego GosiaBaczynska.com.


Zmiany w polityce ochrony prywatności

O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.GosiaBaczynska.com. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 12.12.2012 r.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Butiku internetowego o kontakt na adres poczty elektronicznej: info@gosiabaczynska.com